Thành viên SuperVIP mua các Đặc quyền bằng cách nạp tiền vào Tài khoản.